ภาษาไทย English
PreviousNext

เราสัญญาว่า จะพัฒนาระบบให้กับองค์กรของคุณ ให้ดีที่สุด

โดยยึดหลักการทำงานแบบ Six Sigma และปรับปรุงคุณภาพงานด้วย LEAN & KAIZEN

PROCESS DESIGN

SIG SIGMA

LEAN

KAIZEN

HEART

Software Development

-บริการออกแบบและวางระบบ เพื่อสร้าง software ให้เหมาะกับงานในแต่ละประเภท (บริษัท,โรงงานอุตสาหกรรม,งานด้านบริการ และ อื่นๆ)

 

consulting &Outsource

-ออกแบบวางแผนโครงสร้างทางธุรกิจในด้านที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์

-ปรับปรุงระบบโปรแกรมเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

computer maintain & service

-บริการด้านการซ่อมบำรุงระบบ computer และ Network

-บริการจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับ Computer, Server และ Network

-บริการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Our work

จากประสบการณ์กว่า 13 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรม และการผลิต ทำให้เราเข้าใจกระบวนการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรม

เรามีความเชี่ยวชาญ โปรแกรมวางแผนการผลิต, โปรแกรมบริหารการผลิต,

โปรแกรมบริหารโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบวางแผนการผลิต,Software โรงงาน,โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมสต็อก และ อื่นๆ

โดยยึดหลัก Best Quality, Best Cost และ Best Delivery

เรามั่นใจว่า เราสามารถนำประสบการณ์ทั้งหมดของเรา มาพัฒนางานของคุณให้ประสบความสำเร็จ

ร่วมทำงานไปกับเรา

Mobile: 0 99 518 8840
Phone: 02 1935 535
Email: [email protected]